Advokátní kancelář
JUDr. Řezáč, JUDr. Svobodová, JUDr. Svoboda

Poskytujeme právní služby v právních oblastech:

 • Občanské právo - vypořádání závazků, vlastnictví
 • Obchodní právo - obchodní smlouvy, zakládání a změny společností, družstev,   kompletní právní servis pro firmy.  Vymáhání  pohledávek.
 • Rodinné právo
  • manželské smlouvy
  • rozvody, vypořádání majetkových poměrů,
  • opatrovnické věci, výživné na nezl. i zlet. děti,  ev. manželky
  • opatrovnické spory a  spory o určení  otcovství
 • Dědické právo - spory o dědictví, nabývání dědictví
 • Nemovitosti - dohody, smlouvy darovací, budoucí kupní, kupní, směnné, vydržení, věcná břemena
 • Pracovní právo
 • Insolvenční právo
 • Stavební právo
 • Medicínské právo - náhrada škody na zdraví, odpovědnost medicínských zařízení.
 • Závěti a vydědění
 • Byty a nebytové prostory - výpovědi, vyklizení, výměny, převody, nájmy a podnájmy
 • Zastoupení u soudů a jiných orgánů.