Advokátní kancelář
JUDr. Řezáč, JUDr. Svobodová, JUDr. Svoboda

Advokáti a personál kanceláře

JUDr. Martin Řezáč - advokát

JUDr. Libuše Svobodová - advokátka

JUDr. Milan Svoboda - advokát

Mgr. Alena Novotná - advokátka

JUDr. Lenka Myšková - koncipientka

Jana Nejedlá - sekretariát

Dana Klusáčková - sekretariát

Julie Vaculíková - sekretariát